SYARAT PERMOHONAN PERALATAN ICT

1. Peralatan ICT yang disediakan adalah terhad dan tertakluk kepada kelulusan pihak PENTADBIR / PENYELARAS ICT BTMKN.
2. Pindaan pada tarikh program yang dipohon tidak dibenarkan, sekiranya berlaku pindaan pada tarikh permohonan, permohonan asal akan DIBATALKAN kerana mengambilkira permohonan lain yang akan membuat tempahan. Pemohon perlu membuat permohonan semula.
3. Keutamaan pinjaman peralatan ICT akan diberikan kepada pemohon yang membuat tempahan lebih awal
4. Peralatan yang dipinjam perlu dipulangkan selewat-lewatnya 1 HARI selepas tarikh akhir pengunaannya. Jika lewat, pentadbir akan merekodkan pengguna yang tidak mematuhi prosedur pemulangan peralatan ICT.
5. Peminjam PERLU memastikan peralatan yang dipulangkan berada dalam keadaan baik dan semua aksesori yang dibekalkan lengkap.