BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI NEGERI
  Pinjaman Peralatan ICT / Perisian Cloud ICT

   Unit Operasi dan Sokongan Teknikal (OST)
   Bagi Peminjaman Peralatan ICT dan Perisian Cloud ICT

   04-650 5346 Helpdesk ICT

  Menyelaras dan Menyediakan Perkhidmatan
  Berkaitan Meja Bantuan Teknikal/Helpdesk ICT

     helpdesk@penang.gov.my
          04-650 5630